Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2011 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2011 sa narodili:

31. 1.
Alexandra TÓTHOVÁ
1. 3. Sandra VÉGHOVÁ
26. 3. Barbora RODNÁ
16. 5. Daniel ŠEMELÁK
6. 5. René ŽIGA
23. 5. Viktor TRUSINA
24. 6. Samuel ŽIGA
11. 7. Boris BALOGH
26. 7. Nella KRŠÁKOVÁ
27. 7. Medan MIHALÍČEK 
21. 8. Samuel FARKAŠ
14. 10. Lukáš JAMBRICH
10. 11. Daniel PÍPA
31. 12. Veronika PÍPOVÁ

Uzavreli manželstvo:

19. marca v RKFK v Komjaticiach Štefan SZOLNOKI a Monika KLISKÁ

19. 8. 2011

Miloš LÁBADI a Darina ŠTEFÁNIKOVÁ

27. augusta v RKFK v Nových Zámkoch JUDr. Miroslav MICHALIČKA a JUDr. Renáta MANDÍKOVÁ
10. septembra v RKFK v Semerove Richard ŠIŠÁK a Petra ŠEREŠOVÁ

V roku 2011 sa prisťahovali - vitajte!

MUDr. Tibor JÁKICS + manželka Božena
č. d. 745
Ing. Emília Gömöryová č. d. 49
Juliana BUBLOVÁ + Jarmila + Denisa + Milan + Ladislav č. d. 34
Anna NAVRÁTILOVÁ č. d. 563
Kornélia VOLFOVÁ
č. d. 370
Slavomír TANCOŠ + 6 č. d. 442
Rastislav GÁBOR č. d. 442
Mgr. Jana MUCOVÁ č. d. 72
Lucia KRŠÁKOVÁ
č. d. 556
Richard ĎURKOVSKÝ
č. d. 474
Ing. Ján PAUKO
č. d. 22

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2011 opustili:

5. 1. Ernest CHOVAN vo veku 79 rokov
10. 3. Jozef ŠIŠÁK vo veku 44 rokov
19. 3. Pavol HALÁDIK vo veku 89 rokov
17. 4. Júlia KRÁĽOVÁ rod. Ďurkovičová
vo veku 87 rokov
26. 5. Miroslav BÓRIK náš rodák vo veku 61 rokov
27. 5. Ján FICA náš rodák vo veku 90 rokov
6. 6. Bernardína ŠÁRKÁNYOVÁ, rod. Bóriková vo veku 83 rokov
8. 6. Alžbeta Péteryová, rod. Šándorová vo veku 98 rokov
24. 6. Štefan IVANIČ vo veku 78 rokov
2. 7. Juliana IVANIČOVÁ vo veku 74 rokov
3. 7. Jozef HALÁDIK vo veku 74 rokov
4. 8. Alžbeta MICHAČOVÁ, rod. Gašparíková vo veku 90 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
5. 9. Juliana ROVŇANÍKOVÁ rod. Kliská, naša rodáčka vo veku 50 rokov
13. 9. Michal ROZENBERG, náš rodák vo veku 85 rokov
18. 9. Berta BAJLOVÁ, rod. Martišková
vo veku 84 rokov
22. 10. Juraj KEČKÉŠ vo veku 62 rokov
1. 11. Jozef ĎURKOVSKÝ vo veku nedožitých 82 rokov
12. 11. Berta MOLNÁROVÁ, rod. Regásová vo veku 83 rokov
6. 12. Andrej GREGOR vo veku 68 rokov
25. 12. Brigita HAVLÍKOVÁ vo veku 83 rokov
30. 12. Stanislav BOHOŠ vo veku 61 rokov