Zmluva o dielo Obec Semerovo Stavby Slovakia s.r.o. Nitra Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo

Záznam z kontroly verejného obstarávania

Zverejnenie 28921 - Vestník VO č. 234/2014 - 01.12.2014
"INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)"

Informácie vo formáte pdf nájdete tu.