Kalendár
Štvrtok, 20 Jún 2024

Dnes má meniny
Valéria
Zajtra má meniny
Alojz
Počasie
Hľadanie
Zo života obce
nrm0_0116_001.jpg
Aktuality
Zmluvy a faktury obce Semerovo

Partnerske obece

Publikacie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Rozvojove projekty

Rozvojove projekty

Referendum

Uradne hodiny

Cestovny poriadok SAD

Cestovny poriadok ZSR

Cestovny poriadok ZSR

Mikroregion Novozamocko

Leader MAS

Dvory a okolie

Spolok pre obnovu dediny

Free wifi-zone

Verejny internet

Slovenska katolicka charita

Tvorime vedomostnu spolocnost

Zber TKO a druhotných surovín

Hľadáš prácu? www.presbium.sk


EURES

Niriansky
samosprávny kraj

RSS kanál
Obec Semerovo
Regionálne správy
 

Zmluvy, objednávky a faktúry

Zákonná povinnosť zverejňovať dokumenty

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo zverejňujú všetky zákonom predpísané náležitosti na web stránke Obce Semerovo: www.semerovo.eu

Od 1. mája 2011 je v platnosti nariadenie vlády č. 118.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo bude naďalej aj po 1.5.2011 zverejňovať všetky faktúry!

naše zmluvy

http://www.nasezmluvy.sk

 

Zverejnené dokumenty obec

 

Zákazky s nízkou hodnotou

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za jednotlivé štvrťroky od roku 2011


I. štvrťrok 2011

II. štvrťrok 2011

III. štvrťrok 2011

IV. štvrťrok 2011

I. štvrťrok 2012

II. štvrťrok 2012

III. štvrťrok 2012

IV. štvrťrok 2012

I. štvrťrok 2013

II. štvrťrok 2013

 

Zverejnené dokumenty ZŠ