Počet obyvateľov k 31. 12. 2011:
1418

+ cudzinci: 5
+ prechodné bydlisko: 24

z toho:

nad 15 rokov: 1155

z toho:
muži: 558,
ženy: 597

deti do 15 rokov: 263

z toho:
chlapci 126,
dievčatá : 137

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo: 38,08 rokov

z toho
muži: 35,70 rokov
ženy: 40,29 rokov

V roku 2011 sa do obce:

prisťahovalo: 21 obyvateľov
odsťahovalo: 30 obyvateľov
narodilo: 14 obyvateľov
zomrelo: 14 obyvateľov
presťahovalo v rámci obce: 15 obyvateľov
prihlásilo na prechodný pobyt: 5 obyvateľov