Počet obyvateľov k 31. 12. 2015

1377

cudzincov : 13

prechodné bydlisko : 15

 

z počtu 1377 obyvateľov je:

mužov: 677       žien : 700

deti do 15 rokov :    247

z toho:

chlapci 134        dievčatá : 113

nad 15 rokov : 1130

z toho: muži: 543      ženy : 587

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

od 0 do 1 roka 31

od 2 r. do 6 r. 77

od 7 r. do 15 r. 139

od 16 r. do 18 r. 49

od 19 r. do 60 r. 815

nad 61 r. 266

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 39,16 rokov
z toho

muži: 36,51 rokov,

ženy: 41,74 rokov

V roku 2014 sa:

prisťahovalo : 10 obyvateľov

odsťahovalo : 28 obyvateľov

 

narodilo : 14 obyvateľov

zomrelo : 14 obyvateľov