Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

Plnenie príjmov obce za rok 2012

Plnenie výdavkov obce za rok 2012

Plnenie príjmov ZŠ za rok 2012

Plnenie výdavkov ZŠ za rok 2012