Plnenie príjmov a výdavkov Obec a Základnej školy za rok 2013 - sumár

Plnenie príjmov Obec Semerovo

Plnenie výdavkov Obec Semerovo

Plnenie príjmov ZŠ Semerovo

Plnenie výdavkov ZŠ Semerovo