Verejné majetkové priznanie starostuk 29. novembru 2014 za kalendárny rok 2014 pri skončení verejnej funkcie - starostu obce

 

Verejné majetkové priznanie starostu 2013

Verejné majetkové priznanie riaditeľky ZŠ Semerovo 2013

Verejné majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce 2013

 

Verejné majetkové priznanie obecnej kontrolórky za rok 2012

Verejné majetkové priznanie starostu obce za rok 2012

 

Majetkové a daňové priznanie starosta za rok 2011

Verejné majetkové priznanie kontrolórky za rok 2011

Verejné majetkové priznania 2010