1. úprava rozpočtu obce Semerovo - príjmy

1. úprava rozpočtu obce Semerovo - výdavky

1. úprava rozpočtu ZŠ Semerovo - výdaje