Kalendár
Štvrtok, 20 Jún 2024

Dnes má meniny
Valéria
Zajtra má meniny
Alojz
Počasie
Hľadanie
Zo života obce
mapa2.jpg
Aktuality
Zmluvy a faktury obce Semerovo

Partnerske obece

Publikacie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Rozvojove projekty

Rozvojove projekty

Referendum

Uradne hodiny

Cestovny poriadok SAD

Cestovny poriadok ZSR

Cestovny poriadok ZSR

Mikroregion Novozamocko

Leader MAS

Dvory a okolie

Spolok pre obnovu dediny

Free wifi-zone

Verejny internet

Slovenska katolicka charita

Tvorime vedomostnu spolocnost

Zber TKO a druhotných surovín

Hľadáš prácu? www.presbium.sk


EURES

Niriansky
samosprávny kraj

RSS kanál
Obec Semerovo
Regionálne správy
 

Obec SEMEROVO, Okres Nové Zámky, Kraj NITRIANSKY

Mapa sveta a SemerovoMapa Európy a Semerovo

Adresa: Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345, Slovenská republika

 • Zemepisná poloha: 48° 01667' 0 N severnej šírky (DMS), 18° 21'  0 E východnej dĺžky (DMS),
 • Semerovo leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny v  nadmorskej výške 140 - 225 m.  Západná  časť  je  na vyšších  terasách,  pokrytých  piesčitými  sprašami  a naviatymi  pieskami,  východná  časť  leží na  pahorkatine z  treťohorných  uloženín
 • 12 km od termálnych kúpeľov Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od prístavu Komárno, 55 km od Nitry, 125 km od Bratislavy, 145 km od Budapešti, 200 km od Viedne
 • V katastroch obcí Semerovo - Čechy o výmere 125,9 ha sa nachádza európska chránená lokalita,,Krivé hrabiny IK SKEUV0086“ s cieľom zachovania biotopov: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, Panónsko-balkánske cerové lesy, Eurosibírske a dubové lesy na spraši a piesku stupeň ochrany 4
 • Obec zdobia: Semerovský rybník, Branovský potok, pretekajúci celou obcou, Sarcov potok sa vlieva do Branovského rybníka, Batov potok vyviera na Lapošine. V Jarošovom háji sú naše najvyššie kopce  Veľký a Malý cigáň nadmorská výška 223,8 – 228,5, Kozia hora 213,2 m,, vinice, chránená lokalita tehliarskej hliny, historický návršok Hradište - bývalá keltská mohyla- sídlo Slovanov, lokalita nezamŕzajúceho jazierka s prameňom.

Rozloha katastra: 2341 ha
Súčasťou obce je: osada Červený majer
Počet obyvateľov: 1420 z toho 97 % slovenskej národnosti, 86% Rímskokatolíkov
Medzinárodní partneri:

 • ŠATOV – Česko od roku 1977,
 • NISKO – Poľsko od roku 2007

Najstarší archeologický nález: 7. až 4. stor. pred Kr. z doby halštatsko-laténskej
Najvzácnejšia pamiatka: Rímska tabuľa z  roku 229 po Kr. cisára Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného
Prvá písomná zmienka: z roku 1210
Semerovo zapísané ako,,Eccl. S. Michaelis de villa Scemera“

Najstaršie kronikárske správy:
- francúzska kniha o rode Szemerovských,,Les Szemere descendants du conquérant Huba, pochádzajúci z našej obce dokumentuje kroniku rodu v rokoch 884 – 1900
- Kanonické vizitácie
- Tatári a Turci v 16. a 17. storočí zničili staroslovanské Hradište, vyplienili našu obec a spustošenú dedinku osídlili poddaní z Myjavy a Moravy
- Historická pečať obce je z roku 1775
Rímskokatolícky kostol: Nanebovzatia Panny Márie z roku 1712

Významné sochy, pamiatky a významné miesta:

 • sochy: sv. Panny Márie, sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána z rokov 1836-1838
 • stará zvonica (1838) s troma zvonmi z rokov 1838 - 40
 • pamätník padlých hrdinov v I. a II. svetovej vojne
 • pamätné tabule: Oslobodenia obce, Dávidovi a  Berte Buchingerovcom v koncentračnom tábore umučeným rodákom, Vítania Milénia na prelome rokov 1999 - 2000,
 • židovský cintorín z roku 1777 s odkazom pre budúcnosť, pamätníkom rabína Isaca Bareyera a rodiny Buchingerovcom,
 • starý cintorín: pamätník Vdp. Imricha Adamovicha (1843–1920) druhotinára,archeológa a historika, ktorý zachránil pre Semerovo vzácny rímsky kameň, historický sv. Kríž z r. 1836,
 • katolícky cintorín
 • Rímskokatolícky farský kostol s Rímskou tabuľou,
 • Nová zvonicou Veľkého Jubilea 2000 s dvoma zvonmi,
 • Základný kameň s posolstvom pre 22. a 23. storočie,
 • Pamätník významných Slovenských dejateľov: Vdp. Antona Kršáka /1769–1828/, člena Slovenského učeného tovarišstva, Vdp. Štefana Chovanca /1840 –1878/, zakladateľa Matice slovenskej v Martine, katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a člen výboru spolku sv. Vojtecha v Trnave, Vdp. Jána Zaklukála (1808–1871), zakladateľa elementárnej školy a Spolku vlastníkov pôdy v Semerove.

Pýchou obce je:

areál ZŠ, MŠ, FC, obecné parky, Polyfunkčný obytný dom so Zdravotným strediskom a lekárňou, Hasičská zbrojnica, Kultúrny dom, Obecná knižnica s 5.000–covým knižným fondom, Obecný úrad s matrikou, Farský úrad, Poštový úrad, Advokátska kancelária, celoobecný vodovod a plynofikácia, artézske vrty s kvalitou kojeneckej vody.

Káblová televízia s vlastným televíznym vysielaním (od roku 1993 po rok 2012 vysielala priame prenosy z každého Obecného zastupiteľstva s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti).

Publikácie:

 • Semerovo, stará zemianska obec,
 • Semerovo 790 rokov od prvej písomnej zmienky,
 • SEMEROVO – Pamätnica,
 • 30 rokov priateľstva obcí Semerovo – Šatov,

Hrdí sme na: rodákov, roztrúsených po celom Slovensku a svete, ktorí šíria dobré meno Semerova. Spomeňme Juraja CIRANA, ktorý za zásluhy o rozvoj futbalu v USA je uvedený v SIENI SLÁVY FUTBALU v USA, akademického maliara Ctibora Krčmára, čestných občanov obce, držiteľov Ceny obce Semerovo, Ceny starostu obce.  V posledných rokoch nám mimoriadnu radosť robia:  Robert KASÁK, účastník Rally Dakar a MgA. Lucia JAGERČÍKOVÁ, herečka, absolventka JAMU v Brne.
- z atraktívnych povolaní spomeňme: námorného kapitána, vojenského letca, futbalového reprezentanta, docentku VŠ, prezidenta tabakového a mliekárenského priemyslu, dôstojníkov Polície a Armády SR, lekárov, novinárov, občania Semerova žijú a pracujú v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Nórsku, Anglicku, Írsku, USA, Kanade, v Japonsku, v jednotkách OSN v Afganistane, na Cypre

Obec je členom:

Združenia miest a obcí Slovenska od júna 1990

Regionálneho združenia Novozámocko – štúrovsko-šurianskej oblasti

Mikroregiónu DVORY a okolie

MAS Leader Dvory a Okolie

Mikroregiónu Novozámocko

Spolku pre obnovu dediny

EUROREGIÓNU Váh – Dunaj - Ipeľ do roku 2009

Asociácie primátorov a starostov do 31. 12. 2010

Vidieckeho parlamentu do roku 2014

Symboly obce: schválené Heraldickou komisiou SR
pod  signatúrou  - HR: 383 / S - 154/97 z  22. 12. 1997,  obec používa aj logo

Naše úspechy:
Detský bábkársky súbor Slniečko - Slovenský víťaz 1980, Československý víťaz 1982, účastník Scénickej žatvy v Martine v rokoch 1980 – 84, so zápisom do Venca víťazov, účastník medzinárodných festivalov v Chrudime, Kapliciach, Budapešti, 7-násobný účastník národných festivalov.
Obec Semerovo získala významné celoštátne ocenenia:
"INFOčin" roka 2005 - 1. miesto
"INFOčin" roka 2006 - 3. miesto
"DEDINA ROKA 2001" Ocenenie za rozvoj ľudského potenciálu
"DEDINA ROKA 2005" – 3. miesto
"DEDINA ROKA 2007" Cena za starostlivosť o zeleň, životné prostredie vrátane historických cintorínov
"Samospráva a Slovensko bez bariér 2005 – 2006" - Diplom za splnenie podmienok bezbariérovosti "Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007“, kalendár Obce Semerovo zaradený do celoštátnej výstavnej kolekcie
"Súťaž o najkrajšie mesto a obce Slovenska 2009" 2. miesto v kategórii obcí

 

Schválené dokumenty:
Územný plán, Plán rozvoja, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - predĺžené platnosti týchto dokumentov. Nádejou boli pripravované projektové dokumentácie odkanalizovania obce, GO školského areálu, nadstavby Materskej školy o nájomné byty, výstavba nájomných domov,zberný dvor, ďalšie podnikateľské aktivity, smerujúce k výstavbe: Veterného parku, Penziónu, Stáčarne vody, Hydrofonického pestovania šalátu, Radová zástavba rodinných domov, Solárny park, rozvoj vidieckej turistiky

Spoločenské organizácie:

 • Obecný dobrovoľný hasičský zbor, založený v roku 1906, držiteľ Ceny obce Semerovo,
 • Futbalový klub so 75-ročnou históriou, založený v roku 1933, držiteľ CENY OBCE SEMEROVO,
 • Matica slovenská so súborom Semerovčan,
 • Zväz dôchodcov a invalidov,
 • Poľovnícku spoločnosť,
 • Združenie človek-človeku,
 • Rodičovské združenia ZŠ a MŠ,
 • Rady škôl pri ZŠ a MŠ,
 • Oddiely rekreačného športu,
 • Divadelný súbor Úsmev.

Pravidelné spoločenské podujatia:
Fašiangové slávnosti, stavanie májky, júnovú a vianočnú školskú akadémiu, trojdňové hodové slávnosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, diskotéky, zábavy, koncerty, vítanie sv. Mikuláša, Silvestrovský bál s novoročným prípitkom, ohňostrojom a vatrou vzniku SR, 2x ročne vydáva obec aj Základná škola spravodaj v regionálnom týždenníku MY, archivujeme fotoalbumy, videotéku vlastných televíznych programov od roku 1993, pripravujeme svadobné obrady, vítanie narodených detí, najstarších občanov, zlaté a strieborné manželské páry, pravidelne dopĺňame obecnú kroniku, pamätnú knihu.
Školy:
Základná škola Semerovo č. 110 s telocvičňou, školskou jedálňou,  kompletným     športovým areálom / futbalové ihrisko, 200m bežeckou dráhou, hádzanársko-tenisovým a basketbalovo-volejbalovým ihriskom /. Je držiteľkou CENY OBCE SEMEROVO za vzornú reprezentáciu v rokoch 1990 - 2002. Patrí medzi 97 škôl na Slovensku s certifikátom Microsoft IT Academy, je zaradená medzi školy Budúcnosti v SR, je školiacim strediskom 40 UP, FIT, PIRŠ, Naučme sa viac, Infoveku, plní podmienky projektu Otvorená škola – informatizácia spoločnosti a športu, Zdravie na školách, Regionálna, Globálna, Environmentálna výchova, cez Operačný program Vzdelávanie je zapojená do modernizácie vzdelávacieho procesu na základných školách, medzinárodné kontakty udržuje cez projekt Comenius.
Materská škola Semerovo č. 585 má dve triedy a pekný areál, je zapojená do projektu školy, podporujúcej zdravie a úspešne sa zapája do verejného života obce a metodických dní nášho okresu. Je držiteľkou CENY STAROSTU OBCE SEMEROVO.
Stále výstavné siene: Základná škola – regionálna výchova

V obci pôsobia:
AGROSPOL Semerovo – družstvo, držiteľ ocenenia Ceny obce Semerovo a TOP AGRO a  RAB spol. s r.o. Semerovo ( nástupnícka spoločnosť po spol. Pover s r.o., držiteľka Ceny obce Semerovo), GAMOTA-AGRO Komárno, stavebná firma OBNOVA Semerovo s predajňou stavebnín, ZAD Dvory nad Žitavou – držiteľ certifikátu ISO 9001:2000, Agronatur Nové Zámky, PD Kolta, AGRO - MARKT Dvory nad Žitavou ocenená spol. s r.o. v TOP AGRO 2005 a 2006 a víťaz súťaže Chotár roka 2005, Lesy Palárikovo, výrobca včelích úľov, dve výrobne nábytku, výrobňa ozdobných parkových prvkov + montáž krovov, sedem súkromne hospodáriacich roľníkov, remeselníci, podnikatelia, obchodná sieť COOP Jednota a súkromníkov, pohostinstvá s plážovým volejbalovým a nohejbalovým ihriskom, majitelia spoločností: COOP servis, s.r.o. Nové Zámky a TOS s r.o. Jasová

SAMOSPRÁVA - MUNICIPALITY:

Starosta obce: Marián Kečkéš

mobil : 0905  634 035
fax, odkazovač, tel.: +421 (035) / 64 500 10  v kancelárii starostu obce

Slobodníková Soňa      M : 0915 043 014

Štefániková Veronika    M : 0910 265 350

Sláviková Ildikó           M : 0907 733 726

E-mail obce: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Web obce: www.semerovo.eu

Web Základnej školy: www.zssemerovo.edu.sk, http://zssemerovo.edupage.org

„archívna web stránka školy“ na www.semerovo.eu ( zs.semerovo.eu )

E-mail Základnej školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

E-mail materskej školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Adresa – Office:

Obec Semerovo

941 32 SEMEROVO č. 345

SLOVENSKÁ REPUBLIKA