Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013

Zloženie regionálneho združenia ZMOS (tvar: pdf, veľkosť súboru: 307,3 kB)

Zakladateľská zmluva RZMaOO novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti