Semerovo, stará zemianska obec

rok vydania 1997

klikni a čítaj

790 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Semerovo

rok vydania 2001

klikni a čítaj

 

Pamätnica Semerova

klikni a čítaj

30 rokov priateľstva Šatov Semerovo

klikni a čítaj