Valné zhromaždenie SPOD Špania Dolina - Semerovo je členská obec

Prečo treba byť členom SPOD