Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2012 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2012 sa narodili:

24. 1. 2012 v Nitre
Sofia FUSKOVÁ
5. 2. 2012 Dávid GÁBOR
7. 2. 2012
Simona LÁBADIOVÁ
5. 3. 2012 René POLHOŠ
5. 4. 2012
Tobias GULOGI
21. 4. 2012 Milan GAŽÍK
21. 5. 2012 Lukáško REŽŇÁK
16. 7. 2012 Elin RÉVAYOVÁ
10. 9. 2012 Žofia POLHOŠOVÁ
11.10.2012 Viktor PAVLATOVSKÝ
28.11.2012 Oliver ŽIGA

Uzavreli manželstvo:

4. 4. 2012 vo Veľkých Lovciach
Lenka ŠÁTEKOVÁ a Matúš HABRMAN
21. 4. 2012 v  Luke nad Jihlavou Lucia BÓRIKOVÁ a Jakub MÁTL
19. 5. 2012 v RKFK v Semerove Dana ĎURKOVSKÁ a Kamil PAVLATOVSKÝ
4. 7. 2012 Baran, Kosovo Simona GROFIČOVÁ a Gazmend KRASNIQI
6. 10. 2012 v Nových Zámkoch Zuzana MELIŠEKOVÁ a Richard ĎURKOVSKÝ

V roku 2012 sa prisťahovali - vitajte!

Viktor Babinec 
č. d. 460
Milota Šindlerová + Karin Peczenová č. d. 329
Dana Varníková č. d. 156
Beata Poláková č. d. 479
Ing. Peter Kardoš č. d. 770
Pavol Tóth č. d. 170
Anna Husárová s deťmi č. d. 560
Katarína Mezeiová + dieťa č. d. 254
František Srigáč č.d. 95
Alaxová Helena + dcéra č.d. 32
Nikola Vanyová + dcéra č.d. 169
Roman Vanya č.d. 169
Eva Révayová č.d. 61
Tibor a Zuzana Farkašovci č.d. 70
Alžbeta Urbaničová + Filip Ivanič č.d. 248
Ing. Katarína Šebíková
č.d. 111

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2012 opustili:

23.1.2012
Mária TRNKOVÁ, rodená Belická
vo veku nedožitých 88 rokov
20.2.2012 Miloš ROZENBERG, býv.spoluobčan vo veku 51 rokov
25.2.2012 Milan LISICKÝ vo veku 65 rokov
29.3.2012 Ján HOLBA
vo veku 61 rokov
6.4.2012 Katarína KEČKÉŠOVÁ, rodená Pípová vo veku 89 rokov
15.4.2012 Anna VETTEROVÁ, rodená Záhorská vo veku 82 rokov
2.5.2012 Štefan CAGAŇ, býv. spoluobčan vo veku 53 rokov
16.5.2012 Pavel ŠURÁNI, býv. spoluobčan vo veku 93 rokov
17.5.2012 Veronika MIKULCOVÁ rod. Ficová vo veku 79 rokov
22.6.2012
Irena HAVLÍKOVÁ rod. Szabová vo veku 83 rokov
23.6.2012
Jozef CHOVANEC, bývalý pán učiteľ na ZŠ vo veku 78 rokov
29.6.2012
Jiřinka DUDÁŠOVÁ rod. Smičková vo veku 69 rokov
3.7.2012
Zuzana MANDÍKOVÁ rod. Tamašeková vo veku 48 rokov
25.7.2012 Mária FARKAŠOVÁ, rod. Lakatošová vo veku 47 rokov
1.9.2012 Ján ŠIMA st., náš bývalý spoluobčan a pán učiteľ vo veku 74 rokov
17.9.2012 Elvíra BOHOŠOVÁ, rod. Bóriková vo veku 86 rokov
26.9.2012 Imrich BÓRIK vo veku 85 rokov
26.9.2012 Irena BOHOŠOVÁ, rod. Lindovská, naša býv. spoluobčianka vo veku 82 rokov
14.11.2012 Valéria UTLIOVÁ, rod Fialková vo veku 73 rokov
14.11.2012 Marián SUPEK, bývalý spoluobčan vo veku 58 rokov
18.11.2012 Jaroslav HATALA vo veku 74 rokov
21.11.2012 Ján ŠTEFÁNIK vo veku 87 rokov
12.12.2012 Jozef KOCÁN, bývalý pán učiteľ na ZDŠ vo veku 80 rokov
20.12.2012 Marcela KOCÁNOVÁ, rodená Némethová vo veku 71 rokov