Počet obyvateľov k 31. 12. 2014

1395

cudzincov : 13

prechodné bydlisko : 16

 

z počtu 1395 obyvateľov je:

 

mužov: 683 žien : 712

 

deti do 15 rokov : 241

 

z toho:

 

chlapci 130, dievčatá : 111

 

nad 15 rokov : 1154

 

z toho: muži: 553 , ženy : 601

 

Veková štruktúra obyvateľov Semerova:

 

od 0 do 1 roka 36

od 2 r. do 6 r. 79

od 7 r. do 15 r. 145

od 16 r. do 18 r. 51

od 19 r. do 60 r. 834

nad 61 r. 250

 

Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,54 rokov


z toho

muži: 35,93 rokov,

ženy: 41,05 rokov

 

V roku 2014 sa:

prisťahovalo : 24 obyvateľov

odsťahovalo : 29 obyvateľov

 

narodilo : 21 obyvateľov

zomrelo : 20 obyvateľov