KONFERnet, Dvory nad Žitavou postupne preberie technickú a obsahovú stránku našej KTV