Káblová televízia s retransmisiou 26 nezmenených programov, ktorú prevádzkuje spol. TERMOSAT s r.o. Rožňava, resp.  od 1.6. 2013 S - Team s.r.o. Košice

DRŽITEĽOM LICENCIE NA RETRANSMISIU A VYSIELANIE NEZMENENÝCH PROGRAMOV v televíznom káblovom rozvode obce Semerovo je firma TERMOSAT spol. s r. o. ROŽŇAVA, od 1.6.2013 S - Team s.r.o. Košice

Zmluvu o prechode práv nájdete tu.

Nový raster KTV

STANICE V NAŠEJ KÁBLOVEJ TELEVÍZII

ZOOM
S 2 112,25 MHS
LUX S 3 119,25 MHz
Test 
S 4 126,25 MHz
Test
S 5 133,25 MHz
WAU
S 6 140,25 MHz
DAJTO
S 7 147,25 MHz
JOJ
S 8 154,25 MHz
Test
S 9
161,25 MHz
STV 1 
S10 168,25 MHz
Markíza 
E5 175,25 MHz
Spektrum
E6 182,25 MHz
ČT 1
E7 189,25 MHz
ČT2 
E8 196,25 MHz
Test 
E9 202,25 MHz
STV 2
E10 210,25 MHz
JOJ plus
E11 217,25 MHz
Barandov
E12 224,25 MHz
Test
S11 231,25 MHz
Test
S12 238,25 MHz
DOMA
S13
245,25 MHz
AXN 
S14 252,25 MHz
Universal
S15 259,25 MHz
Óčko
S16 266,25 MHz
Discovery
S17 273,25 MHz
Nova Sinema
S18 280,25 MHz
Film + 
S19 287,25 MHz
CNN
S20 294,25 MHz
Nova Sport
S21 303,25 MHz
Eurosport
S22 311,25 MHz
TA 3
S23 319,25 MHz
Test 
S24 327,25 MHz
ČT 24
S25 335,25 MHz
DUNA 
S26 343,25 MHz
FOOR
S27 351,25 MHz

Zákon č. 308 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách