Školská akadémia

5 rokov priateľstva Nisko a Semerovo

DHZ 2012 - Obvodná hasičská súťaž v Trávnici s našim úspechom - I. miesto ženy aj muži