Nový rok 2013 v Semerove

Vianočné predstavenie Popoluška - DS Úsmev