Hlavný cintorín v Semerove

http://www.cemeterysk.sk/mape/index.php?o=290

 

Starý cintorín v Semerove

http://www.cemeterysk.sk/mape/index.php?o=309

 

Židovský cintorín v Semerove

http://www.cemeterysk.sk/mape/index.php?o=364