Rímskokatolická cirkev - farnosť Semerovo

Farár Vdp. Mgr. Pavol Čurka

Telefón: +421 35 64 741 77

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - FARNOSŤ SEMEROVO + FILIÁLKA ČECHY

HISTÓRIA a SÚČASNOSŤ

Prvý kostolík bol postavený v 9. storočí na vrchu Váraš ako súčasť kniežackého hradiska z 8. storočia. Neskôr hradisko dobyli a usídlili sa tu Starí Maďari, opevnenie sa stalo sídlom rodu Szemere. Neskôr hradisko bolo zosilnené opevnením, napriek tomu ho Tatári dobyli a vyplienili. Odvtedy na vrchu Váraš zemepáni nesídlili. Zanikol aj kostolík ktorého zvyšky základov odhalili archeologické výskumy. Hodnota lokality bola známa už na konci 19. storočia, kde historik profesor komárňanského gymnázia a benediktínsky presbyter Rudolf Gyulai umiestnil pôvodnú dedinu na kopci Váraš (slovensky Hradište).

 

Čítať celý článok o rímskokatolíckej farnosti Semerovo (PDF, 6 MB)

Archeologický prieskum pod RKFK Semerovo z roku 2012 (PDF, 1 MB)