• Rodičovské združenie pri ZŠ - prijímateľa 2% dane s príjmu
  • Rodičovské združenie pri MŠ
  • Spolok invalidov
  • Poľovnícka spoločnosť
  • Futbalový klub
  • Rada školy pri ZŠ
  • Rada školy pri MŠ
  • Matica slovenská
  • Folklórny súbor Semerovčan
  • Dobrovoľný hasičský zbor
  • Zväz včelárov