Je kúsok zeme, mám ho veľmi rada.
Pýtate sa prečo ? Veď tu býva moja mama.
Otec, sestra, starký, starká, celá moja rodinka,
učili ma od malička, kde je moja dedinka.
Mamička ma kolísala, keď som bola bábätko,
učila ma prvé krôčky, bola som jak popletko.

Zrazu som sa stala žiačkou, nebolo to pre mňa hračkou.
Písmenká sme poskladali, krásne slová vytvárali.
Slová boli slovenské, krásne, milé, ľúbezné.
Aj tie piesne naše milé, až ti srdce silno bije.
Tak už iste všetci viete, kde ma silné siete. držia.
Slovensko je mojou vlasťou, Semerovo jeho časťou.

Vyznanie žiačky Základnej školy Pauly Slobodníkovej

"Prečo mám rá slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"