Kalendár
Pondelok, 15 Júl 2024

Dnes má meniny
Henrich
Zajtra má meniny
Drahomír
Počasie
Hľadanie
Zo života obce
mapa_nova.jpg
Aktuality
Zmluvy a faktury obce Semerovo

Partnerske obece

Publikacie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Rozvojove projekty

Rozvojove projekty

Referendum

Uradne hodiny

Cestovny poriadok SAD

Cestovny poriadok ZSR

Cestovny poriadok ZSR

Mikroregion Novozamocko

Leader MAS

Dvory a okolie

Spolok pre obnovu dediny

Free wifi-zone

Verejny internet

Slovenska katolicka charita

Tvorime vedomostnu spolocnost

Zber TKO a druhotných surovín

Hľadáš prácu? www.presbium.sk


EURES

Niriansky
samosprávny kraj

RSS kanál
Obec Semerovo
Regionálne správy
 

Súčasnosť

Pýcha obce

Pýchou obce je pekný a upravený vzhľad, kompletná občianska vybavenosť, nová sieť NN, 13 km kvalitných miestnych komunikácií, sieť MTS s optikou, signál ORANGE, T-MOBIL.

Plno organizovaná Základná škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy, počítačovou učebňou Infoveku, škola je zapojená do projektov Zdravá škola, Otvorená škola, Živá príroda s celoštátnymi oceneniami, má vlastné školské zošity cez projekt Colombus, telocvičňu, školskú jedáleň, kompletný športový areál / futbalové ihrisko, 200 bm bežeckú dráhu, hádzanárske - tenisové ihrisko, basketbalové - volejbalové ihrisko/. ZŠ je držiteľkou CENY OBCE SEMEROVO za vzornú reprezentáciu obce a výchovno-vzdelávacie aktivity v rokoch 1990 - 2002. Navštevuje ju 170 žiakov obce Semerovo a Čechy, je spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy.

Moderná materská škola má dve triedy, pekný areál a je zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie a úspešne sa zapája do verejného života obce a metodických dní nášho okresu.

Televízny káblový rozvod s retransmisiou 21 nezmenených programov, ktorú prevádzkuje spol. TERMOSAT s r.o. Rožňava, fyzická osoba je držiteľom licencie Rady pre retransmisiu SR na vlastné televízne vysielanie už od roku 1994 rozsahu 8 hodín mesačne. Hlavnou náplňou sú vysielania priamych prenosov z obradnej miestnosti, zo všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti už od novembra 1993 s videotextom a prepojením miestneho rozhlasu do televíznej siete.

Obec v rokoch 1979 - 1987 preslávil detský bábkarský súbor Slniečko štvornásobný účastník Scénickej žatvy v Martine so zápisom do venca víťazov, 7- násobný účastník národných festivalov, niekoľkonásobný účastník medzinárodných prehliadok Bábkarská CHRUDIM, Kaplice, Budapešť.

Obec má vlastný funkčný hasičský zbor založený v roku 1906, futbalový klub s pekným a moderným areálom, občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ - prijímateľa 2% dane z príjmu, spolky invalidov, poľovníkov, folklórny súbor Semerovčan, bydliskom výtvarníčky Alžbety Havranovej, z obce pochádza celoštátne známy a niekoľkonásobný celoštátny víťaz súťaže Hera, cukrár Jindřich Novotný, teraz bytom v Námestove.

Obec preslávil výrobou včelích úľov Marián Kasák st., známa je stavebná firma Obnova Jaroslava Košána, s predajňou stavebnín, firma METTYS - výrobňa obalov PP-PE, obec má chránenou lokalitu tehliarskej hliny v bývalej už zdevastovanej tehelni, artézske studne s kvalitnou vodou vhodnou na plnenie, vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty občianskej vybavenosti má splynofikované. Stavia sa nový areál firmy Löwe Trans LPK servis.

Nová zvonica s novým stredným zvonom Nanebovzatia Panny Márie, postavená a zrealizovaná so zbierok občanov, sponzorov a obce pri rímskokatolíckom kostole, venovaná Veľkému Jubileu 2000 a 790. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, ktorú požehnal JE. Mons. Ján Sokol, arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, metropolita, zaväzuje občanov, aby v roku 2005 na 795. výročie obce dali odliať malý zvon a v roku 2010 na výročie 800 rokov obce veľký zvon.

Obec je známa poľnohospodárstvom, veď z katastra s rozlohou 2341 ha, z toho intravilán 198 ha , lesy 86 ha, vodné plochy 19 ha, ornú pôdu obrábajú Agrospol  Semerovo - družstvo 1150 ha , Hydina a.s. Cífer - stredisko Semerovo 325 ha, PD Jasová 45 ha, PD Kolta 48 ha, Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou 137, RD Dubník 9 ha, Agrocontrakt a.s. Mikuláš 7 ha, súkromne hospodáriaci roľníci 347 ha. Ďalší živnostníci a podnikatelia neodmysliteľne patria do koloritu našej obce / nájdete napr. automechanika, vodoinštalatéra, kúrenára, plynára, klampiara, izolatéra, chladiara, obkladača, mäsiara, kuchára, chovateľa ošípaných, hovädzieho dobytka atď. .../. Obec obývajú chalupári z celého Slovenska, ktorí skrášľujú svoje príbytky aj na historickú podobu.

Významné pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia:

Fašiangové slávnosti s pochovávaním basy, stavanie mája, júnová školská akadémia, vatra zvrchovanosti s futbalovým turnajom, hodové slávnosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, Deň ústavy a výročie SNP, organizovanie Európskeho dňa rodičov a škôl, slávnosť sv. Mikuláša, vianočná školská akadémia, Silvestrovský novoročný celoobecný prípitok pri vatre vzniku SR a ohňostroji, vydávanie dvoch čísiel obecného spravodaja v krajskom týždenníku.

Z atraktívnych zamestnaní našich obyvateľov je možné spomenúť napr.: námorného kapitána, vojenského letca, docentku UKF v Nitre, profesionálnych novinárov, príslušníkov Polície, lekárov, občania sú zamestnaní napr. v Rakusku, Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, Anglicku a Japonsku.

Ocenenie v súťaži Dedina roka 2001.