Pôvod názvu obce Semerovo je rôzne vysvetlený. Profesor Ján Stanislav odvodzuje jej názov zo slovenského osobného mena Se /D/ mera. (1)

Názvy obce od najstarších čias vo vybraných písomných archívnych dokumentoch:

1210 - Scemera,

1237 - 1240 - Scemet,

1. júla 1247 - Scemera,

3. augusta 1247 - Scemura,

3. októbra 1247 - Scemera,

1339 - Zemere,

1464 - Kyszemere,

1495 - Zemele,

1497 - Semered,

1562 - Zemere,

1775 - Szemere,

1785 - Szemere,

1786 - Semere,

1851 - Semer,

1920 - Semer,

Szemere, Komáromszemere, za maďarskej okupácie.

1927 a od oslobodenia 1945 - Semerovo.