Priateľstvo obcí SEMEROVO – ŠATOV

www.obecsatov.cz

erb Šatov

 

Podpis priateľstva 16. a 17. 7. 1977 v Šatove okres Znojmo, Česko

Podpísali: Jozef KUČERA predseda TJ Tatran Šatov a Štefan Rosenberg predseda TJ Družstevník Semerovo

1978 SEMEROVO – ŠATOV
197 ŠATOV – SEMEROVO
1980 SEMEROVO – ŠATOV
1981 ŠATOV - SEMEROVO
1982 SEMEROVO – ŠATOV
1983 ŠATOV - SEMEROVO
1984 SEMEROVO – ŠATOV
1985 ŠATOV - SEMEROVO
1986 SEMEROVO – ŠATOV
1987 ŠATOV - SEMEROVO
1992 SEMEROVO – ŠATOV
1993 ŠATOV - SEMEROVO
1994 SEMEROVO – ŠATOV
1995 ŠATOV - SEMEROVO
1996 ŠATOV – SEMEROVO povodeň v Semerove
1997 SEMEROVO – ŠATOV 20 rokov priateľstva
1998 ŠATOV - SEMEROVO
2000 SEMEROVO – ŠATOV 790. rokov Semerova
2001 ŠATOV  - SEMEROVO 800. rokov ŠATOVA
2002 SEMEROVO – ŠATOV 25 rokov priateľstva
2003 ŠATOV - SEMEROVO 80 rokov TJ Tatranu Šatov
2005 SEMEROVO - ŠATOV 795. rokov obce Semerovo
udelenie ČESTNÉHO OBČIANSTVA Obce SEMEROVO ZAKLADATEĽOVI PRIATEĽSTVA JOZEFOVI KUČEROVI
2006 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2006
2007 ŠATOV - SEMEROVO 30 rokov priateľstva
2007 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2007
2008 udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2008
2009 udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2009
2010 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2010
2010 Starosta obce Semerovo v Šatove poďakoval za 33 rokov priateľstva a rozlúčil sa s funkcionármi Šatova pred voľbami
2011 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na medzinárodnom festivale vín v Šatove 2011
2012 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na XXIX. medzinárodnom festivale vín v Šatove s pripomenutím 35. výročia priateľstva Šatov - Semerovo
Veľkonočná nedeľa 2013 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na XXX. medzinárodnom festivale vín v Šatove
22. 6. 2013 návšteva delegácie Semerova v Šatove z príležitosti 90. výročia TJ Tatran Šatov
Veľkonočná nedeľa 2014 Udelenie Ceny starostu obce Semerovo najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na XXXI. medzinárodnom festivale vín v Šatove
1. 10. 2014 rozlúčková návšteva funkcionárov Semerova v Šatove s vyjadrením obojstrannej nádeje, že priateľstvo bude aj po 37 rokoch pokračovať
Veľkonočná sobota 2015 Udelenie Ceny partnerskej obce Semerovo pre vinára zo Šatova s najvyšším ohodnotením na 32. výstave moravských vín s medzinárodnou účasťou
23.3.2016 Úvodná návšteva starostu Semerova Mariána Kečkéša v Šatove so splnomocnením pre starostu městyse Šatov Petra Javůrka  na odovzdanie našej tradičnej ceny starostu pre najúspešnejšieho Šatovského vinára Radima Brauna na XXIII. výstava vín moravských podoblastí s medzinárodnou účasťou  ŠATOV 26.3.2016.
15.10.2016

Semerovo navštívili: Petr Javůrek - starosta městyse Šatov s manželkou,  Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová - riaditeľka ZŠ a Mgr. Libuše Žárská -. zástupkyňa riaditeľky ZŠ v Šatove, pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove