Mesto NISKO – Poľská republika

http://www.nisko.pl/news.php

Priateľstvo od roku  2007

Kronika stretnutí Semerovo - Nisko
 • Nisko – Semerovo  12. 10. 2005 zahájenie medzinárodného projektu Comenius za účasti škôl: NISKO - GORTIN – KILMACTHOMAS – CEBOLLA – SEMEROVO
 • Semerovo – Nisko 16. 12. 2005 slávnostná školská Vianočná akadémia
 • Nisko – Semerovo  31. 5. 2006 Škatuľa – medzinárodná výtvarná súťaž
 • Semerovo – Nisko  16. 10. 2006 projektu Comenius za účasti škôl: SEMEROVO - NISKO - CEBOLLA
 • Nisko - Semerovo  29. 4. 2007 projektu Comenius za účasti škôl: NISKO - CEBOLLA – SEMEROVO
 • Nisko – Semerovo 31. 5. 2007 podpis priateľstva v Nisku
 • Semerovo – Nisko 15. 6. 2007 podpis  priateľstva  v  Semerove
 • Nisko - Semerovo  26. 8. 2007 Sviatok  chleba a Dni Niska
 • Semerovo – Nisko  21. 5. 2008 záverečné stretnutie medzinárodného projektu Comenius za účasti škôl CEBOLLA – NISKO - SEMEROVO
 • Nisko- Semerovo  30. 8. 2008 Sviatok  chleba a Dni Niska
 • Semerovo – Nisko 18. 12. 2008 Slávnostná Vianočná školská akadémia
 • Nisko – Semerovo  26. 5. 2009 projekt Comenius za účasti škôl: NISKO - NEA AGHIALOS – PIANEZZA - ROMANESTI – IZMIR  a SEMEROVO hosť, ktorý sprostredkoval odosielanie projektu medzi všetkými školami v roku 2008
 • Nisko – Semerovo  30. 8. 2009  Sviatok  chleba a Dni Niska
 • 2010 Nisko – Semerovo Dni Niska a Sviatok chleba
 • 2010 Semerovo – Nisko akadémia v rámci medzinárodného projektu COMENIUS - LAPIS ( za účasti partnerských škôl : HS III Real, Weiz - Rakúsko, Agrupamento de Escolas Irmãos Passos,  Matosinhos - Portugalsko, Scoil Bhride Girls National School, Dublin - Írsko, ZŠ Semerovo a medzinárodných partnerov obce Gmina a Miasto Nisko a Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 Nisko
 • 2011 Nisko – Semerovo Dni Niska a Sviatok chleba
 • 22. 6. 2012 Slávnostná školská akadémia v Semerove s pripomienkou 5. výročia nadviazania priateľstva
 • 25. a 26. 8. 2012 účasť delegácie obce na Dožinkoch 2012 v Nisku s pripomienkou 5. výročia priateľstva
 • 16. a 17. 6. 2013 účasť na slávnostnom odhalení Parku priateľstva v Nisku s erbami partnerských miest a obcí mesta Niska ( aj Semerovo má svoj erb na námestí)
 • 24. a 25. 8. 2014 sviatok Chleba 2014 a rozlúčka starostu obce Semerovo s priateľmi v Nisku s vyjadrením obojstrannej nádeje, že priateľstvo bude aj po 7 rokoch pokračovať.
 • 30. 8. 2015 Dni Niska a Sviatok chleba 2015 , Obec Semerovo zastupoval z poverenia Obecného zastupiteľstva bývalý starosta Imrich Hrabovský, ktorý odovzdal upomienkové darčeky a srdečný pozdravy zástupcu starostu Mariána Kečkéša so želaním pokračovania priateľstva a skorého osobného stretnutia
 • 28. a 29. 8. 2016 Dni Niska a Sviatok chleba 2016, delegáciu našej obce viedol Marián Kečkéš, starosta obce, ktorý oficiálne pozval delegáciu Niska na slávnosť 50. výročia otvorenia ZŠ Semerovo na 15.10.2016. Bývalý starosta Imrich Hrabovský dostal od primátora Juliana Ozimeka plaketu s poďakovaním za nadviazanie priateľstva.
 • 15.10.2016 Semerovo navštívili : Mgr. Julian Ozimek - primátor Gminy i Miasta Nisko,  Waldemar Ślusarczyk - predseda Mestskej rady v Nisku, pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove