Rozhodnotie o výrube stromov
(typ súboru: pdf, veľkosť: 467 kB)

Usmernenie pre obce novela zákon o ochrane prírody a krajiny
(typ súboru: pdf, veľkosť:30.4 kB)

Usmernenie zateplovanie ochrana živočíchov
(typ súboru: pdf, veľkosť: 728 kB)

Žiadosť o odborné stanovisko
(typ súboru: pdf, veľkosť: 13.5 MB)

Stanovisko ochrany prírody
(typ súboru: pdf, veľkosť: 179,4 kB)

Rozhodnutie Obce Semerovo
(typ súboru: pdf, veľkosť: 1,2 MB)

Žiadosť Agrospol
(typ súboru: pdf, veľkosť: 72,5 kB)