Kalendár
Pondelok, 15 Júl 2024

Dnes má meniny
Henrich
Zajtra má meniny
Drahomír
Počasie
Hľadanie
Zo života obce
mapa1.jpg
Aktuality
Zmluvy a faktury obce Semerovo

Partnerske obece

Publikacie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Rozvojove projekty

Rozvojove projekty

Referendum

Uradne hodiny

Cestovny poriadok SAD

Cestovny poriadok ZSR

Cestovny poriadok ZSR

Mikroregion Novozamocko

Leader MAS

Dvory a okolie

Spolok pre obnovu dediny

Free wifi-zone

Verejny internet

Slovenska katolicka charita

Tvorime vedomostnu spolocnost

Zber TKO a druhotných surovín

Hľadáš prácu? www.presbium.sk


EURES

Niriansky
samosprávny kraj

RSS kanál
Obec Semerovo
Regionálne správy
 

Oznamy

Zverejnenie zámeru

 

OZNAM

o zámere odpredať pozemky v KÚ obce Semerovo

Romanovi Vanyovi, Semerovo č. 169

parc. č. 925/14 o výmere 53 m2

Pre oznámenie kliknite tu (formát: pdf, veľkosť: 29 kB).

 

Zber TKO

Vývoz TKO odvoz Brantner a.s. každý druhý párny týždeň

Zber skla – kontajner trvalo  umiestnený na dvore ZŠ – likvidácia Brantner a.s.

Zber PET fliaš – raz mesačne podľa oznamu ä zbiera sa na dvore MKS a ZŠ – likvidácia Brantner

Zber elektroodpadu – zberný dvor otvorený v sobotu od 9,00 do 14,00 hod. na základe zmluvy -  Peter Havran Semerovo č.621

 

Zber papiera – Brantner za 5 kg papiera = 1 toaletný papier alebo 3 balíčky papierových vreckoviek podľa oznamu alebo kontajner na dvore ZŠ a MŠ - podľa oznámenia

Zber železa výkupcovia zo Semerova a Jasovej – prídu na požiadanie odviesť

Zber batérii zbiera  ZŠ

Zber fólií – Obnova Semerovo v areáli predajne stavebnín

do nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore

Zber pneumatík po dohode – likvidácia Brantner a.s.

Zber textiludo nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore

 

Stavebné oznamy

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania

Stavba: bytový dom

 

Oznam o odpredaji majetku obce

Návrh nájomných zmlúv MK pri Agrospole

Návrh nájomnej zmluvy pozemku pod MK pri Agrospole

Postup obce pri prevode nehnuteľností

Oznam o zámere odkúpiť pozemky a dom v KÚ obce

Oznam o zámere odpredať dom pre Baranyaiovú

Oznam o odpredaji pozemku - Kasák

Oznam o odpredaji pozemku pre Jána Mellena a Júliu Mellenovú

Zámer a návrh uznesenia pri predaji majetku obce Semerovo