Obecné zastupiteľstvo - uznesenia 7. volebné obdobie

Obecné zastupiteľstvá sú vždy verejné zhromaždenia občanov.

Uznesenia z Obecných zastupiteľstiev sú zverejnené vo vitríne obce a na webovej stránke obce.

VII/1/2014 29. 11. 2014
VII/2/2014 13. 12. 2014
VII/3/2015 27. 3. 2015
VII/1M/2015 24. 4. 2015
VII/2M/2015 30. 04. 2015
VII/4/2015 19. 6. 2015
VII/5/2015 18. 9. 2015
VII/6/2015 30. 10. 2015
VII/7/2015 11. 12. 2015
VII/8/2016 11. 3. 2016
VII/3M/2016 22. 4. 2016
VII/9/2016 13. 5. 2016
VII/10/2016 26. 8. 2016
VII/11/2016 28. 10. 2016

Obecné zastupiteľstvo - uznesenia 6. volebné obdobie

VI/1/2010 12. 12. 2010
VI/2/2011 28. 1. 2011
VI/3/2011 18. 3. 2011
VI/4/2011 24. 6. 2011
VI/1-M/2011 10. 8. 2011
VI/5/2011 16. 9. 2011
VI/6/2011 10. 12. 2011
VI/7/2011 12. 12. 2011
VI/8/2012 16. 3. 2012
VI/9/2012 8. 6. 2012
VI/10/2012 14. 9. 2012
VI/11/2012 16. 11. 2012
VI/12/2012 15. 12. 2012
VI/13/2013 15. 3. 2013
VI/14/2013 7. 6. 2013
VI/15/2013 13. 9. 2013
VI/16/2013 13. 12. 2013
VI/17/2014 14. 3. 2014
VI/18/2014 13. 6. 2014
VI/1-M/2014 20. 6. 2014
VI/2-M/2014 20. 8. 2014
VI/19/2014 25. 10. 2014

Obecné zastupiteľstvo - uznesenia 5. volebné obdobie

 

Obecné zastupiteľstvá sú vždy verejné zhromaždenia občanov v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti.

Uznesenia z Obecných  zastupiteľstiev sú zverejnené v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie a následne po rokovaní na videotexte a vo vitrínach obce.

 

V/1/2006 16.12.2006
V/2/2007 8.2.2007
V/3/2007 19.4.2007
V/4/2007 28.6.2007
V/5/2007 13.9.2007
V/6/2007 8.11.2007
V/7/2007 15.12.2007
V/8/2008 14.2.2008
V/9/2008 24.4.2008
V/10/2008 26.6.2008
V/11/2008 7.8.2008
V/12/2008 14.8.2008
V/13/2008 9.10.2008
V/14/2008 13.12.2008
V/15/2009 26.2.2009
V/16/2009 23.4.2009
V/17/2009 25.6.2009
V/18/2009 10.9.2009
V/19/2009 12.12.2009
V/20/2010 25.02.2010
V/21/2010 22. 4. 2010
V/22/2010 10. 6. 2010
V/23/2010 12. 8. 2010
V/24/2010 23. 10. 2010

 

Obecné zastupiteľstvo - uznesenia 4. volebné obdobie

Obecné zastupiteľstvá sú vždy verejné zhromaždenia občanov v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti.

Uznesenia z Obecných  zastupiteľstiev sú zverejnené v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie a následne po rokovaní na videotexte a vo vitrínach obce.

Poslanecký zbor 4.volebné obdobie 2002/2006

 

IV/1/2002 20.12.2002
IV/2/2003 6.3.2003
IV/3/2003 29.5.2003
IV/4/2003 26.6.2003
IV/5/2003                 
18.9.2003
IV/6/2003 30.11.2003
IV/7/2003 13.12.2003
IV/8/2004 28.1.2004
IV/9/2004 25.3.2004
IV/10/2004 30.4.2004
IV/11/2004 27.5.2004
IV/12/2004 24.6.2004
IV/13/2004 2.9.2004
IV/14/2004 28.10.2004
IV/15/2004 16.12.2004
IV/16/2005 10.3.2005
IV/17/2005 5.5.2005
IV/18/2005 3.6.2005
IV/19/2005 30.6.2005
IV/20/2005 8.9.2005
IV/21/2005 27.10.2005
IV/22/2005 22. slávnostné obecné zastupiteľstvo 17.12.2005
IV/23/2006 16.2.2006
IV/24/2006 29.4.2006
IV/25/2006 29.6.2006
IV/26/2006 14.9.2006
IV/27/2006 17.11.2006