Návrh nájomných zmlúv MK pri Agrospole

Návrh nájomnej zmluvy pozemku pod MK pri Agrospole

Postup obce pri prevode nehnuteľností

Oznam o zámere odkúpiť pozemky a dom v KÚ obce

Oznam o zámere odpredať dom pre Baranyaiovú

Oznam o odpredaji pozemku - Kasák

Oznam o odpredaji pozemku pre Jána Mellena a Júliu Mellenovú

Zámer a návrh uznesenia pri predaji majetku obce Semerovo