1. volebné obdobie samosprávy 1990 – 1994 (voľby 23. a 24. 11. 1990)


Imrich Hrabovský, starosta obce

 

Obecné zastupiteľstvo 1990 -1994

12 poslancov


Ján Šima, zástupca starostu

Ing. Peter Čelko, poslanec, člen obecnej rady

Ján Šebík, poslanec, člen obecnej rady

JUDr. Helena Kontrová, poslankyňa, členka obecnej rady

Dušan Bagala, poslanec

Imrich Balogh, poslanec

PaedDr. Vlasta Hrabovská, poslankyňa

Marián Kasák st., poslanec

Jozef Kocán, poslanec (vzdal sa mandátu 18.3.1992)
nastúpil Štefan Ujvári, poslanec

PaedDr. Jana Mičeková, poslankyňa (vzdala sa mandátu 8.10.1993)
nastúpil Zdenek Chovan, poslanec

Štefan Péteri, poslanec

Ing. Imrich Vetter, poslanec (vzdal sa mandátu 20.12.1991)
nastúpil Jozef Baláž, poslanec