Poslanecký zbor 4.volebné obdobie 2002/2006

Imrich Hrabovský

starosta obce


Ing. Peter ČELKO

zástupca starostu,

člen obecnej rady - ĽS HZDS
a predseda komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja obce

JUDr. Helena KONTROVÁ

členka obecnej rady - nezávislá na kand. - ĽS HZDS
a predsedníčka komisie sociálnej a verejného poriadku

Ing. Marek ŠEMELÁK

člen obecnej rady - nezávislý na kand. - ĽS HZDS
a predseda komisie vzdelávania, kultúry a športu

Dušan BAGALA

poslanec - nezávisly na kand. - ĽS HZDS
a člen komisie sociálnej a verejného poriadku

Ľudmila DZUREJOVÁ

poslankyňa od 8.9.2005 - SMER
a člen komisie vzdelávania, kultúry a športu

Milan Lobodáš

poslanec - ĽS HZDS
a člen komisie vzdelávania, kultúry a športu

Ján ŠEBÍK

poslanec - nezávislý na kand. - ĽS HZDS
a člen komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja obce

Eva ŠIMOVÁ

poslankyňa - nezávislá na kand. - ĽS HZDS
a členka komisie sociálnej a verejného poriadku

Anna Šurániová

poslankyňa - nezávislá na kand. - ĽS HZDS
a členka komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja obce

Hlavná obecná kontrolórka

Oľga  LAMYOVÁ

 

od 2. 9. 2004

Zmeny v orgánoch obce:

Veronika  ŠTEFÁNIKOVÁ do 31. 5. 2004 (od 1.6.2004 pracovníčka obce)

Ing. Peter BALOGH sa vzdal mandátu 6. 9. 2005