Verejné obstarávanie – cenové ponuky
na vypracovanie štúdie vybudovania priekop a priepustov

zrušené