Výzva na predkladanie ponúk na:

"Rekonštrukcia strechy ZŠ pre ZŠ Semerovo"

kompletná rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú - podľa PD, výkazu výmer

Bližšie informácie nájdete tu!